Tyypin 1 diabetes!

Syy:

Elintoiminnoille välttämätöntä insuliinia ei erity, sillä insuliinia tuottavat haiman saarekesolut ovat tuhoutuneet.Oireet:

Tavallisia oireita ovat lisääntynyt virtsaneritys, jano, laihtuminen ja väsymys. Ne kehittyvät yleensä nopeasti, päivien tai viikkojen kuluessa.Periytyvyys:

2–5 prosenttia, jos äidillä on tyypin 1 diabetes. 6–8 prosenttia, jos isällä on. Vastasairastuneista diabeetikkolapsista vain noin 10 prosentilla on lähisuvussaan joku diabetesta sairastava.

Vain pieni osa perinnöllisesti alttiista sairastuu lopulta tyypin 1 diabetekseen.

Epigenetiikan mukaan ihminen voi vaikuttaa elintavoillaan geenien toimintaan. Luonnollisesti genetiikka vaikuttaa esimerkiksi sairauksien esiintyvyyteen, mutta järkevällä ruokavaliolla voidaan joidenkin arvioiden mukaan ”ohittaa” jopa 80 % perintötekijöistä. Ravinto on keskeisin geenien säätelijä, toinen on mieli.Suomessa on n. 40 000 tyypin 1 diabeetikkoa.
Suomessa on eniten tyypin 1 diabeetikkoja koko maailmassa. Diabeteksen voi saada myöhemminkin, yleensä alle 40 vuotiaana. Suomessa sairastuu joka päivä neljä lasta tai nuorta tyypin 1 diabetekseen. Sairaus on yleisempi kuin missään muualla maailmassa, ja sairastuneiden määrä on lisääntynyt 20 vuotta. Vuoden 2013 tilastoissa oli pieni käänne parempaan, mutta vuonna 2014 lapsidiabeetikkojen määrä taas kasvoi.

Tutkimuksesta riippuen 50-88% vähemmän tyypin 1 diabetesta, jos veren D-vitamiinipitoisuus on optimaalisella (auringon tuottamalla) tasolla, joka on 100-150 nmol/l.

Suomessa virallisella D-vitamiinin saantisuosituksella ja saannilla 10µg päivässä, veren D-vitamiinipitoisuus jää alle 50 nmol/l.
Kesällä veren D-vitamiinipitoisuus nousee muutamaksi kuukaudeksi niillä, jotka ulkoilevat runsaasti auringossa iho paljaana keskipäivällä ilman aurinkorasvoja.

Yli puolella vastasyntyneistä on vakava D-vitamiinin puutos jo syntyessään.

Virallinen taho Suomessa 
väittää 10µg ja veren D-vitamiinipitoisuuden 50 nmol/l riittävän, vaikka mitään tieteellistä pohjaa näin alhaiselle arvolle ei löydy. Pelkästään luuston terveys vaatii yli 80 nmol/l veren D-vitamiinipitoisuudeksi.
Suomalaisten alakouluikäisten lasten vuonna 2011 (202 lasta, joiden veren D-vitamiinipitoisuus mitattiin marraskuu-maaliskuu välisenä aikana) S-D-25-lukemat ovat aivan liian pieniä, mikä johtuu liian niukasta D-vitamiinin saannista. Keskiarvo oli noin 40 nmol/l ja vain yksi lapsi ylitti 80 nmol/l. Puutostila on hyvin yleinen. Monilla lapsilla todettiin pienen D-vitamiinipitoisuuden seurauksena suurentunut PTH-arvo sekundaarisen hyperparatyreoosin merkkinä (normaalin PTH:n yläraja 73 ng/l on merkitty kuvaan katkoviivalla). Optimaalinen veren D-vitamiinipitoisuus on yli 80 nmol/l ja turvallisena ylärajana pidetään 250 nmol/l.


Maailman johtavien D-vitamiinitutkijoiden mukaan lasten elimistön D-vitamiinipitoisuuden pitäisi olla 125-165nmol/l.  Näin olisi mahdollista vähentää esimerkiksi diabeteksen riskiä.D-vitamiinin historiaa:
Riisitautiin liittyviä muutoksia on todettavissa jo muumioilla. Kaupungit olivat 1700- ja 1800-luvuilla äärimmäisen huonoja paikkoja elää. Viemäreitä ei ollut. Kadut olivat likaisia ja ilma oli täynnä hiilen tai puun poltosta tulevia pienhiukkasia. Aurinko ei juurikaan paistanut kaupungin slummeihin. Englannissa taudin kuvasi 1640 D. Whistler. Englantilainen F. Glisson antoi 1650 taudille nimen rachites – sitä kuitenkin kutsuttiin myös englannin taudiksi. Riisitauti oli yleistä. Lääkärit suosittivat sairaille lapsille ulkoilua ja hiekkarantoja. Suomessa syötiin runsaasti kalaa ja sieniä, mutta Suomen pitkä talvi teki tehtävänsä ja ihmisiä kuoli. Riisitauti lisää tulehdussairauksien riskiä ja kuumekouristuksia sekä aiheuttaa vakavia kasvuhäiriöitä. Riisitauti oli alle 2-vuotiailla lapsilla melko tavallinen sairaus. Vielä 1900-luvun alussa 45–80 % lapsista sairastui riisitautiin. Kyseessä ei ole siis mitenkään uusi asia. Tietyssä mielessä D-vitamiini tai ainakin hoito löydettiin ennen kuin D-vitamiini varsinaisesti keksittiin. Nobelin palkinnon sai Adolf Windaus D-vitamiinin rakenteen selvittämisestä 1928. Suomessa lastenneuvoloiden kehittäminen toi D-vitamiinin ja kalanmaksaöljyn yleiseen tietoisuuteen 1930-luvulla. Arvo Ylppö oli myös keskeinen vaikuttaja ja hän uskalsi jopa altistaa lapset auringolle ja ulkoilmalle.


D-vitamiinin saantisuositus on ollut Suomessa 100-125 µg/vrk 1940-1964 -luvulle asti lapsilla.

In Finland, from the mid-1950s until 1964, the recommended intake of vitamin D for infants was 4000–5000 IU/d (100–125 µg/d). In 1964 it was reduced to 2000 IU/d (50 µg/d), and in 1975 it was further reduced to 1000 IU/d (25 µg/d). In 1992, on the basis of the US RDA, the dose was reduced again to 400 IU/d (10 µg/d). Under this controlled supplementation regimen, even at the highest intakes, neither idiopathic infantile hypercalcemia nor any other health problem was ever described. However, what was described in a retrospective study was a dramatic decrease in type 1 diabetes later in life in infants who received high-dose daily vitamin D supplementation.

http://www.ajcn.org/cgi/content/full/79/5/717?ck=nck‎50 µg D-vitamiiniannokset lapsilla vähensivät ykköstyypin diabeteksen riskiä 88 % suomalaisen syntymäkohorttitutkimuksen mukaan vuonna 2001.
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2801%2906580-1/abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11705562
http://www.uta.fi/kirjasto/vaitokset/2001/2001056.html


Mitä THL, VRN  ja muut tahot, jotka ovat vastuussa, vastaavat lapsuusiän lapsidiabeetikkojen vanhemmille, kun kysytään että miksi tuota alkuperäistä vuoden 1964 saantisuositusta ei ole otettu takaisin, koska se selvästi ehkäiseen tyypin 1 diabetesta tai miksi asiaa EI tutkita Suomessa?


THL ei ota kantaa asiaan, vaikka tuossa yllä olevassa tutkimuksessa on ollut mukana Suvi M. Virtanen, joka tällä hetkellä työskentelee VRN:n D-vitamiinityöryhmässä  ja väitti kirkkain silmin vuonna 2009, jotta veren D-vitamiinipitoisuus 50 nmol/l on riittävä, vaikka mitään tieteellistä pohjaa näin alhaiselle arvolle ei ole. Päivastoin, veren D-vitamiinipitoisuus pitää olla yli 100 nmol/l, jotta se on riittävä kokonaisterveydelle. Eli asia D-vitamiinista ja tyypin 1 diabeteksen yhteydestä on ollut tiedossa vuodesta 2001 lähtien.


Tällä hetkellä Suomessa ei tutkita RIITTÄVÄN D-vitamiinin saannin ja tyypin 1 diabeteksen yhteyttä. Miksi? Mikään lääketehdas tai mukaan instanssi ei voi tienata D-vitamiinilla rahaa, eikä niillä siten ole myöskään mielenkiintoa suorittaa aiheesta tutkimuksia. Kyseessä ei ole mikään salaliittoteoria, vaan liiketoimintaa koskeva perusasia. Sama pätee moniin muihinkin tehokkaisiin hoitoihin, joita ei voi patentoida.


"The doses of sunshine or oral vitamin D3 used in healthy children should be designed to maintain 25(OH)D levels above 50 ng/mL. As a rule, in the absence of significant sun exposure, we believe that most healthy children need about 1,000 IU of vitamin D3 daily per 11 kg (25 lb) of body weight to obtain levels greater than 50 ng/mL. Some will need more, and others less. In our opinion, children with chronic illnesses such as autism, diabetes, and/or frequent infections should be supplemented with higher doses of sunshine or vitamin D3, doses adequate to maintain their 25(OH)D levels in the mid-normal of the reference range (65 ng/mL) — and should be so supplemented year-round (p. 868)."

- Cannell JJ, Vieth R, Willett W, Zasloff M, Hathcock JN, White JH, Tanumihardjo SA, Larson-Meyer DE, Bischoff-Ferrari HA, Lamberg-Allardt CJ, Lappe JM, Norman AW, Zittermann A, Whiting SJ, Grant WB, Hollis BW, Giovannucci E. Cod liver oil, vitamin A toxicity, frequent respiratory infections, and the vitamin D deficiency epidemic. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2008 Nov;117(11):864–70.

1000 IU (25µg) jokaista lapsen 11 painokiloa kohden ympäri vuoden, allekirjoittajana mm. Christel Lamberg-Allardt. Terveille lapsille optimaalinen veren D-vitamiinipitoisuus artikkelin mukaan olisi n. 125 nmol/l.2007  Tyypin 1 diabeteksen esiintyvyys pääkaupunkiseudun somalitaustaisilla lapsilla on samaa luokkaa kuin suomalaisessa taustaväestössä, jossa myös sen ilmaantuvuus on maailman suurinta. Tämä kävi ilmi tutkimuksessa, jonka tiedot perustuivat yhteensä 15 helsinkiläisen somalitaustaisen lapsen potilasasiakirjoihin ja verinäytemäärityksiin sekä Helsingin tietokeskuksen tilastotietoihin. Vuoden 2007 alussa kymmenen somalitaustaista (yhdeksän syntynyt Suomessa) ja 310 muuta alle 16-vuotiasta lasta ja nuorta oli HYKS:n lastenklinikan seurannassa diabeteksen vuoksi. Tyypin 1 diabeteksen esiintyvyys ei poikennut somalitaustaisten ja kantaväestön välillä (40 vs 37/10 000). Somalitaustaisilla lapsilla ja nuorilla seerumin D-vitamiinipitoisuudet olivat selvästi kantasuomalaisia diabeetikkoverrokkeja pienemmät (31,8 vs 51,4 nmol/l). Taustaväestöä vastaavasta tyypin 1 diabeteksen esiintyvyydestä huolimatta havainto somalitaustaisten lasten erilaisesta geneettistä riskiprofiilista korostaa ulkoisten tekijöiden merkitystä diabeteksen patogeneesissä. Somaliasta ei ole olemassa yhtään tyypin 1 diabetesta koskevaa epidemiologista tutkimusta, mutta muista Afrikan maista saatujen tulosten (Sudanissa, Nigeriassa ja Algeriassa esiintyvyydeksi on saatu 2,7–9,5/10 000) perusteella voidaan olettaa, että taudin esiintyvyys on selvästi pienempi kuin Suomessa. Eräissä muissa maissa tehdyissä tutkimuksissa on myös havaittu, että maahanmuuttajien lapsilla tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus muuttuu samankaltaiseksi kuin kohdemaassa.     
Duodecim 2012;128:773

Tässäkin seurantatutkimuksessa kaikilla oli merkittävä D-vitamiinin puutos (alle 80 nmol/l).2008
  Ykköstyypin diabeteksen riski on kasvanut Suomessa räjähdysmäisesti, kertoivat tiedotusvälineet. Riski on yli kaksinkertaistunut viimeisten 25 vuoden aikana. Tiedot perustuvat uuteen THL:n Lancetissä julkaistuun tutkimukseen Time trends in the incidence of type 1 diabetes in Finnish children: a cohort study. Erikoistutkija Valma Harjutsalon johtamasta tutkimuksesta ovat kertoneet niin Finfood, Mediuutiset, Helsingin Sanomat kuin monet ulkomaisetkin lääketieteellisiä uutisia välittävät sivustot. On ilmeistä, että lasten D-vitamiinisuositusten tuntuva kohottaminen tulisi mitä todennäköisimmin vähentämään radikaalisti ykköstyypin diabeteksen riskiä. Aiempi suomalainen Lancetissä julkaistu syntymäkohorttitutkimus nimittäin osoitti, että 1960-luvulla tuolloisten lasten D-vitamiinisuositusten noudattaminen vähensi ykköstyypin diabeteksen riskiä todella dramaattisesti. Silloinen lasten D-vitamiinisuositus oli 2000 IU:ta eli 50 µg päivässä. Tuon verran D-vitamiinia saaneilla lapsilla oli tutkimuksen mukaan lähes 88 % alempi ykköstyypin diabeteksen riski verrattuna lapsiin, jotka olivat saaneet D-vitamiinia vähemmän. Nykyisin lasten D-vitamiinisuositus on vain 10 µg.

http://ruohikolla.blogspot.fi/2008/05/d-vitamiinilla-diabeteksen-torjuntaan.html
2010
  Diabetekseen sairastuneilla lapsilla on yleisesti D-vitamiinin puutosta ja se haittaa sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaa, osoittaa kanadalainen tutkimus. Tutkimukseen osallistui 878 poikaa ja 867 tyttöä. Kalsidioli (S-D-25) oli keskimäärin 46 nmol/l kummassakin ryhmässä. Yli 93 % lapsista oli S-D-25:n viitearvojen alapuolella eli alle 75 nmol/l. Diabetesta sairastavien lasten tavoitetaso on noin 160 nmol/l, ilmoitti Christel Lamberg-Allardt ja muut D-vitamiiniasiantuntijat pari vuotta sitten tiedelehdessä! Mitä enemmän D-vitamiinia oli seerumissa, sitä parempi oli sokeri- ja rasvatasapaino. Havaitut yhteydet S-D-25:n ja paastoverensokerin ja rasva-aineenvaihdunnan muuttujien välillä osoittivat vaatimatonta tilastollista merkitsevyyttä. Tällä saattaa kuitenkin mahdollisesti olla potentiaalista pitkäaikaisvaikutusta sydän- ja verisuonitautien riskiin, päättelevät tutkijat maaliskuun Journal of Nutrition -lehdessä.


Lastenkin D-vitamiininsaanti alittaa usein viralliset suositukset. Imeväisille suositeltavia vitamiinitippoja saa päivittäin vain 55 %, selvisi Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa. (Yliopiston tutkija Sanna Ylinen 2010)


2010
  Maternal intake of vitamin D during pregnancy and risk of advanced beta cell autoimmunity and type 1 diabetes in offspring.
          Tässä Suomalaisessa tutkimuksessa kaikilla oli todella alhainen D-vitamiinin saanti ruuasta (alle 7µg/vrk).2010  Enterovirus tyypin 1 aiheuttajana?

D-vitamiini on hämmästyttävän tehokas virusten vastainen aine. Se tuottaa kehossa 200-300 erilaista virusten vastaista peptidiä, jotka tappavat bakteereja, viruksia ja sieniä. D-vitamiini vähentää riskiä sairastua flunssaan ja muihin virustauteihin ja nopeuttaa toipumista edellyttäen, että ihmisen seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) on vähintään 95 nmol/l. Tämän tason saavuttamiseen tarvitaan iästä riippuen 30-150 µg D-vitamiinia päivässä. D-vitamiini on avaintekijä immuunijärjestelmän toiminnassa.2011
Yhdysvaltain endokrinologien yhdistys The Endocrine Society on julkaissut uuden seerumin D-vitamiinin viitearvon 75–150 nmol/l2011
  Äidin D-vitamiinin puute raskauden aikana heikentää lapsen luontaisen immuunivasteen kehittymistä. Se voi altistaa syntyvän lapsen muun muassa autoimmuunitaudeille, kuten ykköstyypin diabetekselle. Raskaana olevien ja hedelmällisessä iässä olevien naisten tulisikin kiinnittää erityistä huomiota D-vitamiinin riittävään saantiin, suomalaisasiantuntijat muistuttavat.  JATKUU2011 
Lastenlääkäri Dosentti Outi Mäkitie vaatii D-vitamiinisuosituksen nostoa heti 50 µg päivässä lapsille!2011  Suomessa kuvitellaan, että diabeteksen ehkäisy ja hoito olisi meillä maailman parhaalla tolalla. Tosiasiat eivät tue tällaista käsitystä. Meillä esiintyy diabetesta eniten maailmassa ja uusia tapauksia tulee enemmän kuin muualla. Eniten uusia tapauksia ilmentyy Pohjois-Karjalassa, joka on ollut projektin kohteena yli 35 vuotta! Eurooppalaisessa kuluttajavertailussa Suomi sijoittuu vasta sijalle 14. D-vitamiinin puute on Suomessa yleistä ja neuvoloiden nykyinen suositus lapsille (10 µg eli 400 IU/vrk) on neljä kertaa liian pieni. D-vitamiini vaimentaa immuunijärjestelmän virhereaktiota, joka tuhoaa haiman insuliinia tuottavia ß-soluja. Riittävä D-vitamiinin anto lapsille ensimmäisestä elinvuodesta alkaen vähentää sairastumisen riskiä seuraavien 30 elinvuoden aikana. Aikuisdiabeetikko tarvitsee D-vitamiinia 100 µg/vrk, mitä määrää ei voi saada suomalaisesta ruokavaliosta.   JATKUU2012
  Serum 25-hydroxyvitamin D level during early pregnancy and type 1 diabetes risk in the offspring. Mean 25(OH)D levels in case mothers (43.9 nmol/l) and control mothers (43.7 nmol/l) were not different.

          http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00125-012-2458-8
          Tässä Suomalaisessa tutkimuksessa kaikilla oli merkittävä D-vitamiinin puutos (alle 80 nmol/l).2012
  D-vitamiini ehkäisee sekä lasten että aikuisten diabetesta, kertovat tutkimukset Yhdysvalloista ja Espanjasta. Suomen Diabetesliitto ja THL ovat aiheuttaneet valtavaa vahinkoa kansanterveydelle ja -taloudelle vastustaessaan D-vitamiinia ja muita ravintolisiä.   JATKUU
2012  Lääke tai rokote ykköstyypin diabetekseen löytyy ehkä 10 vuoden kuluessa.
Rokotusohjelman historia!
Lasten rokotusohjelma!
Rokotusta ootellessa "turhaan" sairastuu n. 3000 lasta Suomessa pelkästään D-vitamiinin puutteen takia seuraavan 10 vuoden aikana.
2012 
Puolet uusista tyypin 1 diabetestapauksista voitaisiin ehkäistä nostamalla seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) vähintään 125 nanomooliin litrassa (nmol/l), arvioi uuden tutkimuksen tehnyt Kalifornian yliopiston professori Cedrik F. Garland (joulukuun Diabetologia).

http://www.tritolonen.fi/index.php?page=news&id=2427


Nykysuosituksia suurempi D-vitamiinilisä turvallinen ja tehokas tapa saavuttaa hyvä D-vitamiinipitoisuus


Nykysuosituksia suuremmalla D-vitamiinilisällä voidaan turvata entistä paremmin vastasyntyneiden riittävä D-vitamiinin saanti. Jopa 40 µg:n D-vitamiiniannokset ovat vastasyntyneille turvallisia.

Suomessa on aiemmin suositeltu vastasyntyneille jopa 100 µg:n D-vitamiiniannoksia. Suositeltua annosta on sittemmin pienennetty, minkä perusteena on osittain ollut pelko suuriin annoksiin mahdollisesti liittyvistä haittavaikutuksista. Nykyään D-vitamiinia suositellaan annettavaksi kaikille imeväisille 10 µg vuorokaudessa. Useat asiantuntijat pitävät riittävänä seerumin kalsidiolipitoisuutena arvon 80 nmol/l ylittävää pitoisuutta. Tuore tutkimusnäyttö viittaa siihen, että nykysuositusten mukainen annostus johtaa liian pieneen seerumin kalsidiolipitoisuuteen eikä turvaa riittävää D-vitamiinin saantia.

Tutkimme terveistä vastasyntyneistä koostuvassa aineistossa eri D-vitamiiniannosten vaikutusta seerumin kalsidiolipitoisuuteen, kalsiumaineenvaihduntaan ja luustoon.

Tutkimuksessa satunnaistettiin sokkoutetusti 113 vastasyntynyttä saamaan D3-vitamiinia kahden viikon iästä kolmen kuukauden ikään saakka joko 10, 30 tai 40 µg vuorokaudessa. Tavoitteena oli saavuttaa kolmen kuukauden iässä arvon 80 nmol/l ylittävä seerumin kalsidiolipitoisuus ilman haittavaikutuksia.

D-vitamiinipitoisuuden lähtöarvot määritettiin syntymän jälkeen napaverinäytteestä, eikä pitoisuuksissa havaittu eroja ryhmien välillä. Napaverinäytteessä kalsidiolipitoisuus oli keskimäärin ainoastaan 53 nmol/l, vaikka valtaosa äideistä oli käyttänyt raskauden aikana säännöllisesti D-vitamiinilisää.

Kolmen kuukauden iässä lasten seerumin kalsidiolipitoisuus oli annoksen mukaan keskimäärin 88, 124 ja 153 nmol/l. Kalsidiolin tavoitepitoisuus seerumissa saavutettiin kaikilla lapsilla, joiden vuorokausiannos oli 30 tai 40 µg ja joiden hoitomyöntyvyys oli hyvä (yli 80 %). D-vitamiinipitoisuudella tai D-vitamiiniannoksella ei havaittu yhteyttä plasman kalsiumpitoisuuteen, seerumin parathormonipitoisuuteen tai virtsan kalsium-kreatiniinisuhteeseen. Seerumin kalsiumpitoisuus oli kaikilla lapsilla normaali.

Kolmen kuukauden iässä lasten sääriluun ominaisuuksia tutkittiin perifeerisellä kvantitatiivisella tietokonetomografialla (pQCT). Suurten D-vitamiiniannosten havaittiin vaikuttavan suotuisasti luun kasvuun ja lujuuteen.

Tutkituilla, nykysuositusta suuremmilla D-vitamiiniannoksilla saavutetaan suurempi seerumin kalsidiolipitoisuus ja taataan elimistön riittävä D-vitamiinin saanti. Jopa 40 µg:n vuorokausiannos osoittautui turvalliseksi. Suuremmilla D-vitamiiniannoksilla saattaa olla positiivisia vaikutuksia luuston kehitykseen. Lisätutkimuksia tarvitaan kuitenkin selvittämään suurempien D-vitamiiniannosten pitkäaikaisvaikutuksia.

http://press.endocrine.org/doi/abs/10.1210/jc.2012-1575


Puolet rintaruokaa saaneista kanadalaisvauvoista, joille annettiin D-vitamiinia 10 µg vuorokaudessa, saavutti arvon 75 nmol/l ylittävän 25-OH-D3-vitamiinin pitoisuuden plasmassa kolmen kuukauden iässä. Tähän tavoitearvoon pääsi vielä suurempi osa 20 tai 30 µg D-vitamiinia saaneista lapsista ja kaikki niistä, joille vitamiinia annettiin 40 µg. Pitoisuudet pyrkivät kuitenkin pienentymään yhden vuoden ikään mennessä.
(Gallo S ym. JAMA 2013;309:1785)


2013  50-63 % vähemmän tyypin 1 diabetesta, jos veren D-vitamiinipitoisuus on optimaalisella alueella 100-150 nmol/l. Riski sairastua on veren D-vitamiinipitoisuuden olessa alle 75 nmol/l.

http://www.prweb.com/releases/2013/2/prweb10437425.htm2013  Low vitamin D levels may increase risk of type 1 diabetes


2013 Enterovirukset eivät yksin selitä diabeteksen syntyä.

https://yle.fi/uutiset/3-69012462013 DIPP  D-vitamiinitutkimukseemme on valittu 1994–2004 syntyneitä lapsia, joiden yli 7400 näytteestä olemme määrittäneet elimistön D-vitamiinitasoa kuvaavan D-vitamiinin varastomuodon, 25-hydroksi-D-vitamiinin, pitoisuudet. Olemme havainneet D-vitamiinipitoisuuksien vaihtelevan lapsen iän mukaan. Pienimmät pitoisuudet löytyvät vastasyntyneiden napanuoraseeruminäytteistä (keskim. 34 nmol/l) ja suurimmat 5–7 kuukauden ikäisiltä (keskim. 114 nmol/l). Suomessa D-vitamiinilla ei ole virallista viitearvoa tällä hetkellä, mutta tavoitearvona pidetään yli 50 nmol/l kaikenikäisillä ihmisillä.

Tämän jälkeen pitoisuudet laskevat loivasti ja jäävät keskimäärin 75–100 nmol/l tasolle. Iän lisäksi olemme havainneet näytteenottojen vuodenajan ja sukupuolen vaikuttavan D-vitamiinitasoihin. Yksilöllinen vaihtelu on suurta: kaikkien ikäryhmien (0–12 v) keskimääräinen D-vitamiinitaso on 85 nmol/l ja vaihteluväli on keskimäärin 28–248 nmol/l. Optimaalinen veriarvo ympäri vuoden on 100-150 nmol/l.


http://dipp.utu.fi/content/files/kesakirje.2013_online.pdf

Ylläolevasta julkaisusta EI selviä lasten D-vitamiinin saantia ravintolisänä.2014  Uudessa tutkimuksessa suuri D-vitamiinilisä paransi tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten ja teini-ikäisten paastosokeria ja sokeroitunutta hemoglobiinia, HbA1c:tä. Tutkittavat saivat D-vitamiinia 1250 µg joka toinen viikko kolmen kuukauden ajan, mikä vastaa 90 µg päivää kohti laskettuna annoksena. Suuri annos ei aiheuttanut tutkimuksessa haittavaikutuksia.

1-18-vuotiaat tutkittavilla nousi veren D-vitamiinitaso 90 µg/vrk D-vitamiinin saannilla n. 110 nmol/l, joka on täysin normaali arvo.

Paastosokeri ja HbA1c laskivat näin:

"Average fasting glucose levels among males and females decreased from 212.92 mg/dl and 222.15 mg/dl to 194.79 mg/dl and 183.51 mg/dl, respectively (P = 0.007). Average percentage of HbA1c in the blood of the males and females decreased from 9.63% and 9.75% to 8.92% and 9.04%, respectively (P < 0.001)."

Aiemmin suomalaisessa syntymäkohorttitutkimuksessa varhaislapsuuden reilu D-vitamiinilisä (50 µg/päivä) on vähentänyt tyypin 1 diabeteksen riskiä lähes 90 prosentilla verrattuna lapsiin, jotka eivät olleet saaneet D-vitamiinilisää:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11705562

LÄHDE:

https://www.facebook.com/suomenterveysravinto/posts/5603307541111662015  Prosessoitu ruoka altistaa tyypin 1 diabetekselle. Eli jos välitätte lapsistanne ja itsestänne, niin tehkää kaikki ruoka itse laadukkaista raaka-aineista. Siten tiedätte, mitä todellisuudessa syötte.
http://www.terveydentukipilarit.fi/terveysinfo/blogi/108/


Suoliston hyvien bakteerien merkitys vastustuskyvyssä!2016  
Professori Robert P. Heaney on maailman tunnetuimpia D-vitamiinitutkijoita. Uudessa tieteellisessä artikkelissaan hän kirjoittaa, että sikiöaikainen ja varhaislapsuuden D-vitamiinin puute voi aiheuttaa sairauksia jopa vuosikymmeniä myöhemmin.

Heaneyn mukaan sairauksia ja komplikaatioita, joiden riskiä varhainen D-vitamiini puute voi lisätä, ovat esimerkiksi tyypin 1 diabetes, MS-tauti, raskausmyrkytys (siis jälkikasvulla yli 20 vuotta syntymän jälkeen), skitsofrenia sekä kognitiiviset ja oppimisvaikeudet.

Sitä, että raskaudenaikainen D-vitamiinin puutos aiheuttaa sairauksia myöhemmin elämässä, ei voi suoranaisesti todistaa kontrolloiduin tutkimuksin ihmisillä, koska ei ole eettisesti hyväksyttävää altistaa tutkittavia jonkin ravintoaineen puutteelle. Sen sijaan, että vaaditaan kontrolloituja tutkimuksia ihmisillä, joita ei siis voi eettisten syiden takia tässä asiassa tehdä, tulisi Heaneyn mukaan siirtää huomio biologiseen uskottavuuteen. 

http://journals.lww.com/nutritiontodayonline/Fulltext/2016/01000/Is_Vitamin_D_Inadequacy_in_Early_Life_an_Instance.5.aspx
2017  
Suurin osa suomalaisäideistä kärsii raskauden aikana D-vitamiinin puutoksesta. Tämä käy ilmi väitöstutkimuksesta, joka tutki äidin raskaudenaikaisen D-vitamiinistatuksen yhteyttä lapsen riskiin sairastua tyypin 1 diabetekseen. D-vitamiinin mahdollinen suojavaikutus jäi näkymättä tässä tutkimusjoukossa, koska D-vitamiinin puutos oli huomattavan yleistä kaikilla äideillä.

http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/suurin-osa-suomalaisista-aideista-karsii-d-vitamiinin-puutoksesta-raskausaikana-6651742

2017  Tuo­reen ra­portin mu­kaan vain 40 pro­senttia al­le puoli­vuo­tiaista saa ravin­nokseen pelk­kää äidin­maitoa.

http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/imetykseen-ei-investoida-riittavasti/

D-vitamiinitilanteen korjaaminen paransi verensokerin hallintaa laajassa meta-analyysissä.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29951596/

2018  Varhainen ravitsemus vaikuttaa tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen

https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2018/16/duo14471

Diabetes, diabeteslääkkeet ja luusto
LÄÄKETIETEELLINEN AIKAKAUSKIRJA DUODECIM

2019;135(17):1553-4

https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2019/17/duo15106

2018  Viisitoista vuotta jatkunut TRIGR-tutkimus on osoittanut, että äidinmaidonkorvike, jossa lehmänmaidon proteiinit on pilkottu pieniksi osiksi, ei estä tyypin 1 diabeteksen puhkeamista perinnöllisesti alttiilla lapsilla.


https://www.diabetes.fi/yhteiso/ajankohtaista/ajankohtaista_arkisto/trigr-tutkimus_lehmanmaidon_valttaminen_ei_vahentanyt_riskia_sairastua_tyypin_1_diabetekseen.20152.news
2020  Serum 25-hydroxyvitamin D concentration in childhood and risk of islet autoimmunity and type 1 diabetes: the TRIGR nested case–control ancillary study

https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-019-05077-4________________________________________________________________________________________________________________________


Prosessoitu suomalainen maito!2012  Erityisesti tyypin I diabeteksessa, MS-taudissa ja keliakiassa on havaittu vasta-aineita lehmän maidon beta-kaseiinille [20]. Beta-kaseiini näyttäisi olevan riskitekijänä myös autismin ja skitsofrenian kehittymisessä [25–27]. Myös lehmänmaidon albumiinin vasta-aineita on havaittu keliakiassa sekä tyypin I diabeteksessa [21]. Tänä vuonna (2012) julkaistussa suomalaisen tutkijan (Vaarala) kirjoittamassa artikkelissa pohditaan tyypin I diabeteksen syntymistä suolistossa. Mielenkiintoisena havaintona oli se, että hydrolysoidun kaseiinituotteen poistaminen vauvan ruokavaliosta vähensi geneettisesti alttiiden riskiä sairastua tyypin I diabetekseen [22]. Mekanismi on esitetty jo 16 vuotta sitten Lancetissa, arvostetussa lääketieteellisessä lehdessä, julkaistussa tutkimuksessa, jossa erityisesti varhaislapsuudessa nautittu lehmän maito altistaa tyypin I diabeteksen synnylle [23].
http://ollisintegrallife.com/2012/11/15/autoimmuunisairaudet-ja-patofysiologiset-mekanismit-hoito-ravinnolla-seka-stressinhallinnalla/


2012  Äidinmaidonkorvikkeet tyypin 1 diabeteksen aiheuttaja?  Tutkimuksessa lehmänmaidon insuliinia vältettiin puolen vuoden ikään saakka ja lapsia seurattiin kolmevuotiaiksi. Vaikka tutkimus osoitti insuliinivapaan korvikkeen vähentävän autovasta-aineiden kehittymistä, tarvitaan vielä lisänäyttöä, kuten pidempi lasten seuranta-aika ja mekanistisia tutkimuksia, jotta voidaan sanoa kyetäänkö lehmänmaidon insuliinia imeväisiässä välttämällä estämään tai hidastamaan autoimmuunireaktiota insuliinia tuottavia beetasoluja vastaan.  JATKUUTRIGR eli lapsuusiän diabeteksen ravintoperäisen ehkäisytutkimuksen tavoitteena on selvittää, vähentääkö täydellinen lehmämaidon proteiinien poistaminen ruokavaliosta ensimmäisen 6-8 kuukauden aikana tyypin 1 diabeteksen esiintymistä perinnöllisen riskin omaavilla lapsilla.

http://www.trigr.helsinki.fi/2014  Maitoproteiinien laatu ei ratkaissut diabeteksen käynnistymistä! Vuonna 2002 aloitetussa kansainvälisessä TRIGR-tutkimuksessa 2 159 lasta, joilla on tyypin 1 diabetesta sairastava perheenjäsen, sai 6–8 kuukauden ikään asti lisämaitona joko tavallista äidinmaidonkorviketta tai erikoiskorviketta, jossa lehmänmaidon isot proteiinit on hydrolysoitu. Nyt saadut tulokset ovat tilanteesta 6 ikävuoteen mennessä.

http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/maitoproteiinien-laatu-ei-ratkaissut-diabeteksen-kaynnistymista/Myös lasten diabeteksen ja maitotuotteiden käytön yhteyttä haluttaisiin selvittää. Syy-yhteyksien tutkiminen kuitenkin junnaa paikallaan, sillä maitoteollisuus ei ole kiinnostunut tekemään yhteistyötä julkisten tutkimusinstituutioiden kanssa.

- Olemme yrittäneet vaikka kuinka monta kertaa, mutta se ei vaan onnistu. Kun teollisuus ei lähde mukaan, tutkimus ei saa rahoitusta, Tapani Alatossava sanoo.

- Suomi on hankala maa, koska meillä ei ole muita merkittäviä meijerijalostajia kuin Valio, joka on 80 prosenttia bisneksestä. Olemme hyvin pitkälle sen tahdosta riippuvaisia, hän jatkaa.
http://yle.fi/uutiset/juommeko_maitoa_koska_se_on_kannattava_bisnes/6766802016  Myös suomalaisen lehmänmaidon vaikutusta tyypin 1 diabeteksen esiintyvyyteen ei ole tutkittu eikä olla tutkimassa. Eli maidotonta ruokavaliota ei ole tutkittu, vaikka maitoa on epäilty yhdeksi laukaisevaksi tekijäksi jo vuosia sitten. Ihminen ei tarvitse maitoa, kun imetysaika on loppu. Suurin osa maapallon väestöstä ei juo lehmän maitoa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________


Diabetessivustoja:


Suomen Diabetesliitto

Kansallinen Diabetesfoorumi
_________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tärkeä D-vitamiini!

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Ravinnon merkitys!

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Ravinteet purkista vai lautaselta?